คุณเข้าชมเป็นคนที่คำขวัญ Motto

 

ทองกวาวเกมส์ เชื่อมสามัคคี ผูกพันไมตรี ฉลอง 40 ปี มช.

 

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (Emblem)ลักษณะของสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31 นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งมีลักษณะ เป็นรูปช้างชูคบเพลิง โดยได้นำเสนอในอีกรูปแบบ คือ
เป็นการเชิดชูการกีฬา แทน โดยสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการกีฬาคือลูกกลมๆ
ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงกีฬาได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล วอลเลย์บอล
บาสเก็ตบอล และอื่น ๆ อีกมากมาย

ส่วนสีที่เลือกใช้ ในสัญลักษณ์นั้นคือ สีแสด มาจากสีของดอกทองกวาว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ สำคัญใน การแข่งขันกีฬาครั้งนี้และสีนี้ยังได้สื่อถึง
ไฟแห่งการกีฬาที่กำลังจะลุกโชติช่วง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 นี้ด้วย

นอกจากนั้นสัญลักษณ์ ได้ถูกคลี่คลายรูปทรงออกมาให้ใกล้เคียงกับ
รูปทรงพื้นฐานเลขาคณิต เพื่อให้สามารถมองออกเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้
แล้วแต่สายตาของผู้ดูอีกด้วย คือ สามารถมองเป็น เลข ๔
(40 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หรือรูปเปลวเพลิงของคบเพลิงแห่ง
การกีฬาก็ได้ เช่นเดียวกัน

สัญลักษณ์ตัวนำโชคอย่างเป็นทางการ (Mascot)

 

ตัวนำโชคอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 31
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้นำเสนอ
ลูกช้างสีม่วงให้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้
เพราะความหมายของลูกช้างนั้นก็คือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกทั้งยังมีความหมาย ถึงความร่าเริง สง่างาม และตื่นตัวที่จะใฝ่หาความรู้ โดยดึงจุดเด่นของวัตนธรรมอันเป็นเอกลักษณ ์ของภาคเหนือมาแสดงออก
ในรูปแบบของ เครื่องแต่งกาย ท่าทางและเส้นสายที่ออกแบบ โดยอิงมาจากจิตรกรรมไทยของภาคเหนือมาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ
ท่าทางของลูกช้างในครั้งนี้ก็แสดงออกถึงความยินดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและจะครบรอบของการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ
40 ปี ในปี 2547 อันเป็นความภูมิใจ ของชาวมหาวิทยาลัยและชาวเหนือทุกคน และยังแสดงถึงการต้อนรับอย่างจริงใจอย่างที่สุด ของมหกรรมกีฬาของ
เหล่าปัญญาชน

ตัวนำโชคในครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า “ สะบัดชัย” อันเป็นชื่อเรียกของกลองชนิดหนึ่ง
ในภาคเหนือ อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามโดยกลองสะบัดชัยนั้น
จะตีก็เพื่อปลุกใจให้ฮึกเหิม และยังสื่อความหมายได้ว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
แต่ชัยชนะในที่นี้นั้นก็จะหมายถึงชัยชนะในเรื่อง ของมิตรภาพที่จะเกิดในการแข่งขัน
ครั้งนี้มากกว่าชัยชนะในเกมกีฬา

ดังนั้น “สะบัดชัย” จึงเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกความมีวัฒนธรรมที่ดีงาม
มิตรภาพที่จะเกิดขึ้น ความร่าเริงในการแข่งขัน การตื่นตัวที่จะเรียนรู้
อันเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักศึกษาที่จะมาพร้อมกับการต้อนรับอย่าง
ยินดีและดีใจของเหล่าปัญญาชนที่จะมาร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้